przewlekle-bole-odcinka-ledzwiowego-kregoslupa-zaburzenia-snu-a-interleukina-6

PRZEWLEKŁE BÓLE ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA , ZABURZENIA SNU A INTERLEUKINA-6

Bóle odcinka lędźwiowego to problem ogólnoświatowy. Szacuje się, że 75%-80% dorosłej populacji dozna w swoim życiu bólu kręgosłupa lędźwiowego.
Przewlekłe bóle kręgosłupa lędźwiowego mogą obniżać jakość wielu aspektów naszego życia.
Należą do nich: zaburzenia sfery fizycznej , zaburzenia sfery psychicznej, jakość snu.
Ponad 50% osób borykających się z przewlekłymi bólami kręgosłupa, doświadcza zaburzeń snu.
Dochodzi wówczas do obniżenia jakości snu, zbyt małej ilości wypoczynku oraz fragmentaryzacji architektury snu.
Sen jest bardzo odżywczą częścią życia dla regeneracji tkanek, wzrostu oraz energii.
Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy jakością snu a intensywnością odczuwanych objawów bólowych.
Deficyty snu mogą potęgować odczuwanie bólu i prowadzić do hiperalgezji czyli przeczulicy.
Wzrastająca liczb badań wskazuje na pobudzanie cyklu pomiędzy zaburzeniami snu a bólem.

Ból determinuje zmniejszoną jakość snu, która przyczynia się do jeszcze większego bólu kolejnego dnia.  Warto poruszyć także tematykę stanu zapalnego a przewlekłego bólu kręgosłupa lędźwiowego.

U osób cierpiących na przewlekłe bóle kręgosłupa lędźwiowego, odnotowano wysoki poziom cytokiny prozapalnej- interleukiny-6 .
Jakkolwiek korelacje pomiędzy bólem a interleukiną-6 nie są jeszcze w pełni poznane, możemy stwierdzić, że jej wysoki poziom ma wpływ na zaburzenia snu, zwiększone odczuwanie bólu oraz występowanie tzw „porannego bólu” u osób z przewlekłymi bólami kręgosłupa lędźwiowego.
Wśród 29% pracowników USA odnotowano senność lub zasypianie w pracy, 12% pracowników regularnie spóźnia się do pracy z powodu zaburzeń snu.
Jednocześnie istnieje silna zależność pomiędzy zaburzeniami snu a ryzykiem wypadków komunikacyjnych czy też w pracy.
Nie bez znaczenia ma tutaj psychologiczny wymiar zaburzeń snu.

Jego konsekwencją może być spotęgowana reakcja na ból oraz wzmożona przeczulica.
Jest to istotny argument aby wdrożyć do leczenia edukację pacjenta w zakresie tematyki snu.
Moi drodzy, deprywacja snu prowadzi do zwiększonej reaktywności mózgu na bodźce bólowe. Właściwa higiena snu pomoże w zmaganiach z chronicznym bólem. Warto wprowadzić w życie 3 podstawowe zasady: ćwicz, jedz, spij – powtarzaj😀

Źródło:
Chronic low back pain, sleep disturbance, and interleukin-6.
Heffner KL, et al. Clin J Pain. 2011.

Pozdrawiam Serdecznie
Marcin Absalon

Menu