Gojenie_więzadeł

GOJENIE WIĘZADEŁ

Gojenie więzadeł trwa nieco dłużej niż innych tkanek miękkich, które majà lepszą waskularyzację( unaczynienie——>ukrwienie).

Między innymi z tego powodu, bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie wprowadzanie ruchu i obciążeń. 
Pozwala to na odpowiednie remodelowanie więzadła oraz stopniową poprawę jego kondycji.

Wiele źródeł naukowych szacuje, że remodelowanie więzadła może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy- nawet po ustąpieniu objawów bólowych.

Jest w tym pewna „pułapka” – polega ona na tym , że osoba po urazie może wejść zbyt szybko w nadmierne obciążenia i szeroko pojętą eksploatację więzadła.
Konsekwencją może być niestety wtórny uraz aparatu więzadłowego.

Na przykładzie małp 🐵 zaobserwowano następujące zmienne: 
Po 8- tygodniowym unieruchomieniu, więzadło krzyżowe przednie (ACL) wytrzymało tylko 61% maksymalnego obciążenia.
Po 5 miesiącach ACL wytrzymał 79% maksymalnego obciążenia a po roku 91% maksymalnego obciążenia.

Mając te doniesienia na względzie należy pamiętać o specyfice gojenia się więzadeł oraz wdrażaniu odpowiedniego programu rehabilitacyjnego w określonym czasie.
Zaś sam program powinien uwzględniać pracę nad kontrolą motoryczną oraz parametrami mięśniowymi ( siła, moc, wytrzymałość), w celu ochrony gojącej się tkanki.

Źródło: 
Functional properties of knee ligaments and alterations induced by immobilization: a correlative biomechanical and histological study in primates.
Noyes FR. Clin Orthop Relat Res. 1977 Mar-Apr.

Pozdrawiam Serdecznie
Marcin Absalon

Menu