odcinek12-rehabilitacja-skreconego-stawu-skokowego

Odcinek12- rehabilitacja skręconego stawu skokowego

Inwersyjne #skręcenie stawu skokowego jest jednym z najczęściej spotykanych urazów ortopedycznych.
Uraz ten może nieść za sobą szereg długotrwałych konsekwencji, takich jak utrzymujący się ból, sztywność oraz ograniczenia ruchomości- dotyczy to aż 72% osób, które przebyły uraz skrętny stawu skokowego.
Niestety niemal w 80% dochodzi do kolejnego skręcenia w tym samym stawie.
Konieczne są zatem ciągłe badania aby znaleźć jak najlepszą opcję leczenia o zapobiegania wtórnym urazom stawu skokowego.
Szereg badań wskazuje na bardzo dobre działanie ćwiczeń w leczeniu skręconego stawu skokowego.
Cleland i wsp. w 2013 r. sprawdzili na ile pomocne jest wdrożenie mobilizacji stawowych w program usprawniania stawu skokowego.
Przeprowadzone badania wykazały, iż wdrożenie mobilizacji stawowych w połączeniu z ćwiczeniami daje lepsze wyniki niż w programie złożonego z samych ćwiczeń.
Poprawie uległy takie parametry jak: funkcja , ból ( zmniejszenie), sztywność.

Zatem jeśli skręciłaś/eś staw skokowy, nie zwlekaj zbyt długo i poszukaj specjalisty, który jest terapeutą manualnym ale także przygotuje dla Ciebie zestaw ćwiczeń.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć iż taka formuła usprawniania będzie efektywniejsza w zmniejszeniu bólu, poprawie funkcji ale przede wszystkim w prewencji dotyczącej wtórnego urazu

Źródło: https://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2013.4792

Pozdrawiam Serdecznie

Menu